Will-Cuppy citaten

Hier kunt u vinden en downloaden citaten Will-Cuppy

Will-Cuppy citaten, gedachten, aforismen, spreuken

#3111 Will-Cuppy

Caesar zou misschien wel met Cleopatra getrouwd zijn, maar hij had al een vrouw thuis. Er is altijd wel iets. .

Will-Cuppy - Caesar zou misschien wel met Cleopatra getrouwd zijn, maar hij had al een vrouw thuis. Er is altijd wel iets.

Will-Cuppy Citaten over vrouwen
#3112 Will-Cuppy

Als een dier iets doet, noemt men het instinct. Als wij precies hetzelfde om precies dezelfde reden doen, noemt men het verstand. Ik denk dat wat men bedoelt, is dat wij allemaal fouten maken, maar dat het verstand ons in staat stelt het met opzet te doen. .

Will-Cuppy - Als een dier iets doet, noemt men het instinct. Als wij precies hetzelfde om precies dezelfde reden doen, noemt men het verstand. Ik denk dat wat men bedoelt, is dat wij allemaal fouten maken, maar dat het verstand ons in staat stelt het met opzet te doen.

Will-Cuppy Quotes over doel
#3113 Will-Cuppy

De waarheid is dat grote mannen geen interessant liefdesleven hebben. Zij hebben het druk met andere dingen. .

Will-Cuppy - De waarheid is dat grote mannen geen interessant liefdesleven hebben. Zij hebben het druk met andere dingen.

Will-Cuppy Quotes over de liefde
#3114 Will-Cuppy

Diegene van mijn lezers die misschien van mening zijn dat het leven heden te dage veeleisende sociale verplichtingen meebrengt, mogen bedenken, dat zij in elk geval niet om half acht hoeven op te staan om te gaan kijken hoe Lodewijk de Veertiende zijn broek aantrekt. .

Will-Cuppy - Diegene van mijn lezers die misschien van mening zijn dat het leven heden te dage veeleisende sociale verplichtingen meebrengt, mogen bedenken, dat zij in elk geval niet om half acht hoeven op te staan om te gaan kijken hoe Lodewijk de Veertiende zijn broek aantrekt.

Will-Cuppy Citaten over het leven
#3115 Will-Cuppy

Aristoteles was beroemd om zijn alles omvattende kennis. Hij leerde dat de hersenen er enkel zijn om het bloed af te koelen en geen rol spelen in het denkproces. Dit gaat enkel op bij bepaalde personen. .

Will-Cuppy - Aristoteles was beroemd om zijn alles omvattende kennis. Hij leerde dat de hersenen er enkel zijn om het bloed af te koelen en geen rol spelen in het denkproces. Dit gaat enkel op bij bepaalde personen.

Will-Cuppy Quotes over de kennis
#29901 Will-Cuppy

De waarheid is, dat grote mannen geen interessant liefdesleven hebben. Zij hebben het te druk met àndere dingen. .

Will-Cuppy - De waarheid is, dat grote mannen geen interessant liefdesleven hebben. Zij hebben het te druk met àndere dingen.

Will-Cuppy Quotes over de liefde
#30373 Will-Cuppy

Diegenen die van mening zijn dat deze tijd veeleisende sociale verplichtingen meebrengt, mogen bedenken, dat zij in elk geval niet om half acht hoeven op te staan om te gaan kijken hoe Lodewijk de Veertiende zijn broek aantrekt. .

Will-Cuppy - Diegenen die van mening zijn dat deze tijd veeleisende sociale verplichtingen meebrengt, mogen bedenken, dat zij in elk geval niet om half acht hoeven op te staan om te gaan kijken hoe Lodewijk de Veertiende zijn broek aantrekt.

Will-Cuppy Citaten over tijd
#30649 Will-Cuppy

De Phoeniciërs gebruikten een alfabet van 21 medeklinkers. Zij lieten geen literatuur na. Je kunt niet literair zijn zonder een paar klinkers. .

Will-Cuppy - De Phoeniciërs gebruikten een alfabet van 21 medeklinkers. Zij lieten geen literatuur na. Je kunt niet literair zijn zonder een paar klinkers.

Will-Cuppy Quotes over literatuur
#32842 Will-Cuppy

Alle mensen stammen af van wormachtige wezens, maar aan sommigen is het meer te merken. .

Will-Cuppy - Alle mensen stammen af van wormachtige wezens, maar aan sommigen is het meer te merken.

Will-Cuppy Quotes over mensen
#33130 Will-Cuppy

Achter elk groot man staat altijd een vrouw om hem in iets te onderrichten. Vervolgens doet hij juist het tegenovergestelde. .

Will-Cuppy - Achter elk groot man staat altijd een vrouw om hem in iets te onderrichten. Vervolgens doet hij juist het tegenovergestelde.

Will-Cuppy Citaten over vrouwen
#33150 Will-Cuppy

Normale jonge tijgers eten geen mensen. Als je opgegeten wordt door een tijger, mag je er zeker van zijn dat hij abnormaal is. .

Will-Cuppy - Normale jonge tijgers eten geen mensen. Als je opgegeten wordt door een tijger, mag je er zeker van zijn dat hij abnormaal is.

Will-Cuppy Quotes over mensen
#34829 Will-Cuppy

Een hoofdman op Cuba informeerde eens of er ook spanjaarden in de hemel zouden komen. Toen hij een bevestigend antwoord kreeg, weigerde hij zich tot het Christendom te laten bekeren. .

Will-Cuppy - Een hoofdman op Cuba informeerde eens of er ook spanjaarden in de hemel zouden komen. Toen hij een bevestigend antwoord kreeg, weigerde hij zich tot het Christendom te laten bekeren.

Will-Cuppy Quotes over christendom
#36545 Will-Cuppy

Echte slangen in huis hebben is voor een alcoholicus geen hulp. Het compliceert de dingen alleen maar. .

Will-Cuppy - Echte slangen in huis hebben is voor een alcoholicus geen hulp. Het compliceert de dingen alleen maar.

Will-Cuppy Citaten over alone
#36774 Will-Cuppy

Grote mannen schijnen slechts één levensdoel te hebben: in de geschiedenis te komen. Dat is misschien ook wel het enige waarvoor ze deugen. .

Will-Cuppy - Grote mannen schijnen slechts één levensdoel te hebben: in de geschiedenis te komen. Dat is misschien ook wel het enige waarvoor ze deugen.

Will-Cuppy Citaten over het leven
#38709 Will-Cuppy

Het bezwaar van een woordenboek is, dat je moet weten hoe een woord gespeld wordt, eer je erin opzoeken kunt, hoe het wordt gespeld. .

Will-Cuppy - Het bezwaar van een woordenboek is, dat je moet weten hoe een woord gespeld wordt, eer je erin opzoeken kunt, hoe het wordt gespeld.

Will-Cuppy Quotes over eten
#39243 Will-Cuppy

Aan de vorm van de piramiden is het te zien dat werklieden de neiging hebben steeds minder en minder te doen. .

Will-Cuppy - Aan de vorm van de piramiden is het te zien dat werklieden de neiging hebben steeds minder en minder te doen.

Will-Cuppy Quotes over lied
#41158 Will-Cuppy

Het zijn meestal de mensen die het minst te zeggen hebben, die het moeilijkst hun mond kunnen houden. .

Will-Cuppy - Het zijn meestal de mensen die het minst te zeggen hebben, die het moeilijkst hun mond kunnen houden.

Will-Cuppy Quotes over mensen
#43998 Will-Cuppy

Deze wereld is helaas vol mensen die onmiddellijk bereid zijn het ergste te denken wanneer ze midden in de nacht een man uit de verkeerde slaapkamer zien sluipen. .

Will-Cuppy - Deze wereld is helaas vol mensen die onmiddellijk bereid zijn het ergste te denken wanneer ze midden in de nacht een man uit de verkeerde slaapkamer zien sluipen.

Will-Cuppy Quotes over mensen
#47845 Will-Cuppy

Het is gemakkelijk de fouten in mensen te zien, dat weet ik en het is moeilijker het goede te zien. Vooral als het goede niet aanwezig is. .

Will-Cuppy - Het is gemakkelijk de fouten in mensen te zien, dat weet ik en het is moeilijker het goede te zien. Vooral als het goede niet aanwezig is.

Will-Cuppy Quotes over mensen
#48388 Will-Cuppy

Etiquette: je iets beter gedragen dat absoluut noodzakelijk is. Het zou prettig zijn enkele grappige gezegden van Lodewijk XIV aan te halen, maar die bestaan niet. .

Will-Cuppy - Etiquette: je iets beter gedragen dat absoluut noodzakelijk is. Het zou prettig zijn enkele grappige gezegden van Lodewijk XIV aan te halen, maar die bestaan niet.

Will-Cuppy Quotes over grappige
#51114 Will-Cuppy

De nachtegaal is voor honderd procent trouw aan zijn vrouwelijke partner die samen met hem in de kooi zit. .

Will-Cuppy - De nachtegaal is voor honderd procent trouw aan zijn vrouwelijke partner die samen met hem in de kooi zit.

Will-Cuppy Citaten over vrouwen
#51202 Will-Cuppy

Als een dier iets doet, noemt men het instinct. Als wij precies hetzelfde doen om precies dezelfde reden, noemt men het verstand. Ik denk dat wat men bedoelt is dat wij allemaal fouten maken, maar dat het verstand ons in staat stelt het met opzet te doen. .

Will-Cuppy - Als een dier iets doet, noemt men het instinct. Als wij precies hetzelfde doen om precies dezelfde reden, noemt men het verstand. Ik denk dat wat men bedoelt is dat wij allemaal fouten maken, maar dat het verstand ons in staat stelt het met opzet te doen.

Will-Cuppy Quotes over doel
#55891 Will-Cuppy

De hippopotamus is monogaam. Hij ziet eruit alsof hij niet anders kan. .

Will-Cuppy - De hippopotamus is monogaam. Hij ziet eruit alsof hij niet anders kan.

Will-Cuppy Quotes over jou
#56243 Will-Cuppy

De Mexicanen gaven de Spanjaarden malaria en de Spanjaarden gaven de Mexicanen pokken, kinkhoest, difteritis en syfilis. De Spanjaarden waren van mening dat het beter is te geven dan te ontvangen. .

Will-Cuppy - De Mexicanen gaven de Spanjaarden malaria en de Spanjaarden gaven de Mexicanen pokken, kinkhoest, difteritis en syfilis. De Spanjaarden waren van mening dat het beter is te geven dan te ontvangen.

Will-Cuppy Quotes over het geven
#56513 Will-Cuppy

Als een dier iets doet, noemen we dat instinct. Als wij hetzelfde om dezelfde reden doen, noemen we het intelligentie. .

Will-Cuppy - Als een dier iets doet, noemen we dat instinct. Als wij hetzelfde om dezelfde reden doen, noemen we het intelligentie.

Will-Cuppy Quotes over zelf

Will-Cuppy citaten , citaten door Will-Cuppy, citaten over Will-Cuppy

de volgende