Citaten over karakter

Citaten over karakter, gedachten, aforismen, spreuken

#320 Amos-Bronson-Alcott

Goede vormen zijn het omhulsel van edele karakters. .

Amos-Bronson-Alcott - Goede vormen zijn het omhulsel van edele karakters.

Amos-Bronson-Alcott Citaten over karakter
#732 Ambrose-Bierce

In elk menselijk hart bevinden zich een tijger, een varken, een ezel, en een nachtegaal. Het verschil in karakter is het gevolg van hun ongelijke activiteit. .

Ambrose-Bierce - In elk menselijk hart bevinden zich een tijger, een varken, een ezel, en een nachtegaal. Het verschil in karakter is het gevolg van hun ongelijke activiteit.

Ambrose-Bierce Citaten over karakter
#842 Gustave-le-Bon

Enkele jaren zijn voldoende om het verstand van een volk te beschaven. Eeuwen zijn nodig om zijn karakter te beschaven. .

Gustave-le-Bon - Enkele jaren zijn voldoende om het verstand van een volk te beschaven. Eeuwen zijn nodig om zijn karakter te beschaven.

Gustave-le-Bon Citaten over karakter
#1439 A-Berthet

Een onveranderlijk humeur is een teken van grote karaktereigenschappen, of van een volkomen gebrek aan karakter. .

A-Berthet - Een onveranderlijk humeur is een teken van grote karaktereigenschappen, of van een volkomen gebrek aan karakter.

A-Berthet Citaten over karakter
#1818 Menno-ter-Braak

Alles wat ons sedert 1933 in Duitsland is gedemonstreerd, bewijst dat een maximum aan universiteitsgeleerdheid geen beletsel is voor een maximum aan karakterloosheid. .

Menno-ter-Braak - Alles wat ons sedert 1933 in Duitsland is gedemonstreerd, bewijst dat een maximum aan universiteitsgeleerdheid geen beletsel is voor een maximum aan karakterloosheid.

Menno-ter-Braak Citaten over karakter
#1870 Bertolt-Brecht

Onrecht krijgt vaak rechtskarakter doordat het zo veelvuldig voorkomt. .

Bertolt-Brecht - Onrecht krijgt vaak rechtskarakter doordat het zo veelvuldig voorkomt.

Bertolt-Brecht Citaten over karakter
#2286 Nicolas-Chamfort

Wie geen karakter heeft is geen mens, maar een ding. .

Nicolas-Chamfort - Wie geen karakter heeft is geen mens, maar een ding.

Nicolas-Chamfort Citaten over karakter
#2298 Lord-Chesterfield

Men moet zich nooit openlijk het karakter aanmatigen, waarvan men de schijn wil hebben. Bescheidenheid is het enige zekere lokaas als men naar lof vist. .

Lord-Chesterfield - Men moet zich nooit openlijk het karakter aanmatigen, waarvan men de schijn wil hebben. Bescheidenheid is het enige zekere lokaas als men naar lof vist.

Lord-Chesterfield Citaten over karakter
#4963 Emile-de-Girardin

De volkeren veranderen van regering, maar zij veranderen niet van karakter. .

Emile-de-Girardin - De volkeren veranderen van regering, maar zij veranderen niet van karakter.

Emile-de-Girardin Citaten over karakter
#5208 Herman-Grimm

Er zijn karakters die groot zijn door hetgeen zij bereiken, andere door datgene wat zij versmaden. .

Herman-Grimm - Er zijn karakters die groot zijn door hetgeen zij bereiken, andere door datgene wat zij versmaden.

Herman-Grimm Citaten over karakter
#5287 Albert-Guinon

Een der karaktertrekken van het jonge meisje is het met hartstocht verrichten van onbeduidende handelingen. .

Albert-Guinon - Een der karaktertrekken van het jonge meisje is het met hartstocht verrichten van onbeduidende handelingen.

Albert-Guinon Citaten over karakter
#5437 Ernst-Hohenemser

Koppigheid is ijdelheid! Of de ijdelheid karakter te bezitten, of de ijdelheid gelijk te hebben. .

Ernst-Hohenemser - Koppigheid is ijdelheid! Of de ijdelheid karakter te bezitten, of de ijdelheid gelijk te hebben.

Ernst-Hohenemser Citaten over karakter
#5480 Horatius

Tegenspoed legt het karakter bloot, voorspoed bedekt het. .

Horatius - Tegenspoed legt het karakter bloot, voorspoed bedekt het.

Horatius Citaten over karakter
#5493 Elbert-Hubbard

De reputatie van menig mens zou diens karakter niet herkennen als hij het op straat tegenkwam. .

Elbert-Hubbard - De reputatie van menig mens zou diens karakter niet herkennen als hij het op straat tegenkwam.

Elbert-Hubbard Citaten over karakter
#6395 Paul-Jacobs

Wat velen karakter noemen, is slechts het vermogen argumenten van anderen zonder te luisteren naast zich neer te leggen. .

Paul-Jacobs - Wat velen karakter noemen, is slechts het vermogen argumenten van anderen zonder te luisteren naast zich neer te leggen.

Paul-Jacobs Citaten over karakter
#6699 Alphonse-Karr

Ieder mens heeft drie karakters: dat wat hij laat zien, dat wat hij heeft, en dat wat hij denkt dat hij heeft. .

Alphonse-Karr - Ieder mens heeft drie karakters: dat wat hij laat zien, dat wat hij heeft, en dat wat hij denkt dat hij heeft.

Alphonse-Karr Citaten over karakter
#7352 G-C-Lichtenberg

In het karakter van ieder mens zit iets dat zich niet laat breken - het geraamte van het karakter. .

G-C-Lichtenberg - In het karakter van ieder mens zit iets dat zich niet laat breken - het geraamte van het karakter.

G-C-Lichtenberg Citaten over karakter
#7995 William-Somerset-Maugham

Een mens met een hoge positie krijgt een andere kijk op zijn omgeving en dat verandert zijn karakter. .

William-Somerset-Maugham - Een mens met een hoge positie krijgt een andere kijk op zijn omgeving en dat verandert zijn karakter.

William-Somerset-Maugham Citaten over karakter
#8167 Theo-Maassen

Karakter is belangrijk, maar je moet er wel mee over straat kunnen. .

Theo-Maassen - Karakter is belangrijk, maar je moet er wel mee over straat kunnen.

Theo-Maassen Citaten over karakter
#8251 Mme-de-Maintenon

Groot prater, slecht karakter. .

Mme-de-Maintenon - Groot prater, slecht karakter.

Mme-de-Maintenon Citaten over karakter
#8546 Margaret-Mead

Het is niet goed voor het karakter van de mens om er als een engel uit te zien; dat is er de oorzaak van dat hij zich slecht gedraagt. .

Margaret-Mead - Het is niet goed voor het karakter van de mens om er als een engel uit te zien; dat is er de oorzaak van dat hij zich slecht gedraagt.

Margaret-Mead Citaten over karakter
#8573 Melati-van-Java

Goedheid is de laatste toets van een edel karakter, het is het goud op de torenspits, de zon over het korenveld. .

Melati-van-Java - Goedheid is de laatste toets van een edel karakter, het is het goud op de torenspits, de zon over het korenveld.

Melati-van-Java Citaten over karakter
#8762 Johann-Jakob-Mohr

Het karakter van een mens blijkt minder uit wát hij wenst, dan uit hoe hij het wenst. .

Johann-Jakob-Mohr - Het karakter van een mens blijkt minder uit wát hij wenst, dan uit hoe hij het wenst.

Johann-Jakob-Mohr Citaten over karakter
#8994 Robert-Musil

Iedere inwoner heeft minstens negen karakters: een professionele, een nationale, een staats, een klassen, een geografisch, een geslacht, een bewust, een onbewust, en misschien ook nog wel een eigen karakter. .

Robert-Musil - Iedere inwoner heeft minstens negen karakters: een professionele, een nationale, een staats, een klassen, een geografisch, een geslacht, een bewust, een onbewust, en misschien ook nog wel een eigen karakter.

Robert-Musil Citaten over karakter
#9263 Ovidius

De afgunst reikt niet tot hoge karakters, evenals een adder op de grond blijft kruipen. .

Ovidius - De afgunst reikt niet tot hoge karakters, evenals een adder op de grond blijft kruipen.

Ovidius Citaten over karakter
#9316 John-Osborne

Wie veel karakter heeft, heeft weinig eigendommen. .

John-Osborne - Wie veel karakter heeft, heeft weinig eigendommen.

John-Osborne Citaten over karakter
#9384 Jean-Antoine-Petit-Senn

Er is minder karakter nodig om de fouten van anderen te erkennen dan om ze te verdragen. .

Jean-Antoine-Petit-Senn - Er is minder karakter nodig om de fouten van anderen te erkennen dan om ze te verdragen.

Jean-Antoine-Petit-Senn Citaten over karakter
#9385 Jean-Antoine-Petit-Senn

Er is minder karakter nodig om de gebreken van anderen te ontdekken dan om ze te verdragen. .

Jean-Antoine-Petit-Senn - Er is minder karakter nodig om de gebreken van anderen te ontdekken dan om ze te verdragen.

Jean-Antoine-Petit-Senn Citaten over karakter
#9441 Plutarchus

Karakter is een langdurige gewoonte. .

Plutarchus - Karakter is een langdurige gewoonte.

Plutarchus Citaten over karakter
#9875 Alfred-Polgar

Gewoonten zijn de vingerafdrukken van het karakter. .

Alfred-Polgar - Gewoonten zijn de vingerafdrukken van het karakter.

Alfred-Polgar Citaten over karakter
de volgende