Quotes over het bestaan

Quotes over het bestaan, gedachten, aforismen, spreuken

#598 Aurobindo

Alle problemen van het bestaan zijn wezenlijk problemen van harmonie. .

Aurobindo - Alle problemen van het bestaan zijn wezenlijk problemen van harmonie.

Aurobindo Quotes over het bestaan
#2016 Martin-Buber

Ieder mens zoekt naar een mens die hem het 'ja' van het bestaansrecht toekent. .

Martin-Buber - Ieder mens zoekt naar een mens die hem het 'ja' van het bestaansrecht toekent.

Martin-Buber Quotes over het bestaan
#2017 Martin-Buber

Van ons bestaan is dit de glorieuze paradox, dat al hetgeen wij van de wereld vermogen te begrijpen niet meer is dan de voetbank harer onbegrijpelijkheid. .

Martin-Buber - Van ons bestaan is dit de glorieuze paradox, dat al hetgeen wij van de wereld vermogen te begrijpen niet meer is dan de voetbank harer onbegrijpelijkheid.

Martin-Buber Quotes over het bestaan
#4506 Paulo-Freire

'Ik besta' gaat niet vooraf aan 'wij bestaan' maar wordt erin vervuld. .

Paulo-Freire - 'Ik besta' gaat niet vooraf aan 'wij bestaan' maar wordt erin vervuld.

Paulo-Freire Quotes over het bestaan
#4886 Mme-de-Genlis

Begrafenispraal, een woordcombinatie die niet moest bestaan. Praal bij een plechtigheid, die ons zo treffend de nietigheid toont van aardse grootheid en het onzinnige der ijdelheid! .

Mme-de-Genlis - Begrafenispraal, een woordcombinatie die niet moest bestaan. Praal bij een plechtigheid, die ons zo treffend de nietigheid toont van aardse grootheid en het onzinnige der ijdelheid!

Mme-de-Genlis Quotes over het bestaan
#6243 Henrik-Ibsen

Doe alsof het bestaan van uw tegenstanders u onbekend was. Vermijd de vulgariteit door u niet te verdedigen. .

Henrik-Ibsen - Doe alsof het bestaan van uw tegenstanders u onbekend was. Vermijd de vulgariteit door u niet te verdedigen.

Henrik-Ibsen Quotes over het bestaan
#7602 Gerardus-van-der-Leeuw

De mens die de dans uitvond trad in een nieuwe dimensie van zijn bestaan. .

Gerardus-van-der-Leeuw - De mens die de dans uitvond trad in een nieuwe dimensie van zijn bestaan.

Gerardus-van-der-Leeuw Quotes over het bestaan
#9104 Friedrich-Nietzsche

Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. .

Friedrich-Nietzsche - Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.

Friedrich-Nietzsche Quotes over het bestaan
#9862 Alexander-Poesjkin

Elke dag voert een snippertje van het bestaan met zich mee. .

Alexander-Poesjkin - Elke dag voert een snippertje van het bestaan met zich mee.

Alexander-Poesjkin Quotes over het bestaan
#10814 William-Shakespeare

Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen. .

William-Shakespeare - Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen.

William-Shakespeare Quotes over het bestaan
#11080 Erik-Satie

Er zijn drie soorten kritiek: belangrijke, minder belangrijke en onbelangrijke. De twee laatste soorten bestaan niet: alle kritiek is belangrijk. .

Erik-Satie - Er zijn drie soorten kritiek: belangrijke, minder belangrijke en onbelangrijke. De twee laatste soorten bestaan niet: alle kritiek is belangrijk.

Erik-Satie Quotes over het bestaan
#11604 Joseph-Stalin

Oprechte diplomatie is net zo min bestaanbaar als droog water. .

Joseph-Stalin - Oprechte diplomatie is net zo min bestaanbaar als droog water.

Joseph-Stalin Quotes over het bestaan
#11785 Shunryu-Suzuki

De heelheid van een wezen wordt niet verkregen door alles bijeen te tellen. Het is onmogelijk om een geheel bestaan op te delen in fragmenten. .

Shunryu-Suzuki - De heelheid van een wezen wordt niet verkregen door alles bijeen te tellen. Het is onmogelijk om een geheel bestaan op te delen in fragmenten.

Shunryu-Suzuki Quotes over het bestaan
#12006 Pierre-Teilhard-de-Chardin

Alleen wat nog nooit bestaan heeft, loont de moeite om gevonden te worden. .

Pierre-Teilhard-de-Chardin - Alleen wat nog nooit bestaan heeft, loont de moeite om gevonden te worden.

Pierre-Teilhard-de-Chardin Quotes over het bestaan
#12868 Richard-Wagner

Belastingen zijn de prijs voor beschaving. In het oerwoud bestaan ze niet. .

Richard-Wagner - Belastingen zijn de prijs voor beschaving. In het oerwoud bestaan ze niet.

Richard-Wagner Quotes over het bestaan
#13166 Woodrow-Wilson

Velen klagen over de zonneloosheid van hun bestaan, die over hun eigen blindheid moesten klagen. .

Woodrow-Wilson - Velen klagen over de zonneloosheid van hun bestaan, die over hun eigen blindheid moesten klagen.

Woodrow-Wilson Quotes over het bestaan
#14455 Amintore-Fanfani

Een partij kan niet alleen uit vleugels bestaan, ze moet ook een romp hebben. .

Amintore-Fanfani - Een partij kan niet alleen uit vleugels bestaan, ze moet ook een romp hebben.

Amintore-Fanfani Quotes over het bestaan
#15192 Remco-Campert

Er schijnen schoothondjes te bestaan, van schootpoesjes heb ik nog nooit gehoord. .

Remco-Campert - Er schijnen schoothondjes te bestaan, van schootpoesjes heb ik nog nooit gehoord.

Remco-Campert Quotes over het bestaan
#15446 Frank-Zappa

Er bestaan slechts twee universele dingen: waterstof en stupiditeit. .

Frank-Zappa - Er bestaan slechts twee universele dingen: waterstof en stupiditeit.

Frank-Zappa Quotes over het bestaan
#15676 Anton-Koolhaas

Op een bepaald moment wordt het dagelijks bestaan essentieel bepaald door de vraag of je je stront kwijtraakt of niet. .

Anton-Koolhaas - Op een bepaald moment wordt het dagelijks bestaan essentieel bepaald door de vraag of je je stront kwijtraakt of niet.

Anton-Koolhaas Quotes over het bestaan
#15800 Katharine-Whitehorn

Waarom frauderen als er 'creatieve' accountants bestaan? .

Katharine-Whitehorn - Waarom frauderen als er 'creatieve' accountants bestaan?

Katharine-Whitehorn Quotes over het bestaan
#16239 Jef-Geeraerts

Veiligheid is het bolwerk dat de burger het laatst van al prijsgeeft. Blaas het op en het burgerdom heeft opgehouden te bestaan. .

Jef-Geeraerts - Veiligheid is het bolwerk dat de burger het laatst van al prijsgeeft. Blaas het op en het burgerdom heeft opgehouden te bestaan.

Jef-Geeraerts Quotes over het bestaan
#16254 Jan-Greshoff

Er bestaan twee soorten fascisme, het tweede noemt men democratie. .

Jan-Greshoff - Er bestaan twee soorten fascisme, het tweede noemt men democratie.

Jan-Greshoff Quotes over het bestaan
#16516 Stanislaw-Jerzy-Lec

Er zijn parodieën van dingen die niet bestaan. .

Stanislaw-Jerzy-Lec - Er zijn parodieën van dingen die niet bestaan.

Stanislaw-Jerzy-Lec Quotes over het bestaan
#16972 Jacques-Brel

België is een vaag gebied waar minderheden discussiëren in de naam van twee culturen die niet bestaan. .

Jacques-Brel - België is een vaag gebied waar minderheden discussiëren in de naam van twee culturen die niet bestaan.

Jacques-Brel Quotes over het bestaan
#17169 Koningin-Victoria

We zijn niet geïnteresseerd in nederlagen. Die bestaan niet. .

Koningin-Victoria - We zijn niet geïnteresseerd in nederlagen. Die bestaan niet.

Koningin-Victoria Quotes over het bestaan
#18274 Pascal-de-Duve

De ongerijmdheid van het bestaan is als de ondefinieerbare geur van een schril geluid. .

Pascal-de-Duve - De ongerijmdheid van het bestaan is als de ondefinieerbare geur van een schril geluid.

Pascal-de-Duve Quotes over het bestaan
#18294 GK-Chesterton

Oninteressante onderwerpen bestaan niet, er bestaan alleen oninteressante personen. .

GK-Chesterton - Oninteressante onderwerpen bestaan niet, er bestaan alleen oninteressante personen.

GK-Chesterton Quotes over het bestaan
#19190 Jan-Slauerhoff

Bestaan is niets, er heerst alleen vergaan. .

Jan-Slauerhoff - Bestaan is niets, er heerst alleen vergaan.

Jan-Slauerhoff Quotes over het bestaan
#19370 Paul-de-Vree

Val de sacralehoofden niet aanwil je bestaan. .

Paul-de-Vree - Val de sacralehoofden niet aanwil je bestaan.

Paul-de-Vree Quotes over het bestaan
de volgende