Quotes over de liefde

Quotes over de liefde, gedachten, aforismen, spreuken

#670 Charles-Baudelaire

Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen. .

Charles-Baudelaire - Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.

Charles-Baudelaire Quotes over de liefde
#675 Charles-Baudelaire

Feit is dat we de liefde alleen kunnen bedrijven met ontlastingsorganen. .

Charles-Baudelaire - Feit is dat we de liefde alleen kunnen bedrijven met ontlastingsorganen.

Charles-Baudelaire Quotes over de liefde
#678 Comtesse-Diane-de-Beausacq

Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid. .

Comtesse-Diane-de-Beausacq - Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.

Comtesse-Diane-de-Beausacq Quotes over de liefde
#716 Nicolaas-Beets

De grootste vijand van het goede is niet de liefde tot het kwade, maar de valse schaamte voor het goede zelf. .

Nicolaas-Beets - De grootste vijand van het goede is niet de liefde tot het kwade, maar de valse schaamte voor het goede zelf.

Nicolaas-Beets Quotes over de liefde
#720 Gaby-van-den-Berghe

De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop. .

Gaby-van-den-Berghe - De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.

Gaby-van-den-Berghe Quotes over de liefde
#778 Jacques-C-Bloem

Liefde maakt geenszins blind, integendeel. Liefde maakt helderziend, maar helaas tevens, dat men het geziene ontveinst. .

Jacques-C-Bloem - Liefde maakt geenszins blind, integendeel. Liefde maakt helderziend, maar helaas tevens, dat men het geziene ontveinst.

Jacques-C-Bloem Quotes over de liefde
#789 Boeddha

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen. .

Boeddha - Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.

Boeddha Quotes over de liefde
#791 Boeddha

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie. .

Boeddha - Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie.

Boeddha Quotes over de liefde
#855 Louis-Paul-Boon

De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven. .

Louis-Paul-Boon - De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven.

Louis-Paul-Boon Quotes over de liefde
#857 Louis-Paul-Boon

Liefde wekt steeds wederliefde. .

Louis-Paul-Boon - Liefde wekt steeds wederliefde.

Louis-Paul-Boon Quotes over de liefde
#866 Phil-Bosmans

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden. .

Phil-Bosmans - Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.

Phil-Bosmans Quotes over de liefde
#868 Phil-Bosmans

Fouten zie je dik als de liefde dun is. .

Phil-Bosmans - Fouten zie je dik als de liefde dun is.

Phil-Bosmans Quotes over de liefde
#873 Phil-Bosmans

Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat. .

Phil-Bosmans - Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.

Phil-Bosmans Quotes over de liefde
#908 Jeroen-Brouwers

Liefde, zou dat zoiets zijn als het bij elkaar terugzoeken van onze moeders? .

Jeroen-Brouwers - Liefde, zou dat zoiets zijn als het bij elkaar terugzoeken van onze moeders?

Jeroen-Brouwers Quotes over de liefde
#934 Cees-Buddingh

A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: 'Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?' .

Cees-Buddingh - A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: 'Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?'

Cees-Buddingh Quotes over de liefde
#935 Cees-Buddingh

De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat. .

Cees-Buddingh - De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat.

Cees-Buddingh Quotes over de liefde
#951 Edward-Bulwer-Lytton

Daar het voorwerp der eerzucht, in tegenstelling tot dat der liefde, nooit geheel in ons bezit komt, is de eerzucht van beide hartstochten de meest duurzame. .

Edward-Bulwer-Lytton - Daar het voorwerp der eerzucht, in tegenstelling tot dat der liefde, nooit geheel in ons bezit komt, is de eerzucht van beide hartstochten de meest duurzame.

Edward-Bulwer-Lytton Quotes over de liefde
#982 Samuel-Butler

Het is met het leven als met de liefde: alle redelijkheid is ertegen, en alle gezonden instincten zijn ervoor. .

Samuel-Butler - Het is met het leven als met de liefde: alle redelijkheid is ertegen, en alle gezonden instincten zijn ervoor.

Samuel-Butler Quotes over de liefde
#983 Lord-George-Byron

Vriendschap is liefde zonder vleugels. .

Lord-George-Byron - Vriendschap is liefde zonder vleugels.

Lord-George-Byron Quotes over de liefde
#992 Lord-George-Byron

Liefde maakt de zwakken sterk en de sterken zwak. .

Lord-George-Byron - Liefde maakt de zwakken sterk en de sterken zwak.

Lord-George-Byron Quotes over de liefde
#1004 Richard-Bach

Ware liefdesverhalen eindigen nooit. .

Richard-Bach - Ware liefdesverhalen eindigen nooit.

Richard-Bach Quotes over de liefde
#1012 Huguette-de-Backer

Liefdesverklaring: ik heb je overschat maar dat is over schat. .

Huguette-de-Backer - Liefdesverklaring: ik heb je overschat maar dat is over schat.

Huguette-de-Backer Quotes over de liefde
#1018 Hermann-Bahr

Liefde onderscheidt zich van een verhouding als storm van tocht. .

Hermann-Bahr - Liefde onderscheidt zich van een verhouding als storm van tocht.

Hermann-Bahr Quotes over de liefde
#1022 Hermann-Bahr

Het gevoel vraagt om oppositie. Ook als men trouwt uit liefde, moeten toch minstens de ouders ertegen zijn. .

Hermann-Bahr - Het gevoel vraagt om oppositie. Ook als men trouwt uit liefde, moeten toch minstens de ouders ertegen zijn.

Hermann-Bahr Quotes over de liefde
#1039 Philip-James-Bailey

De waarheid der waarheden is de liefde. .

Philip-James-Bailey - De waarheid der waarheden is de liefde.

Philip-James-Bailey Quotes over de liefde
#1122 John-Barrymore

Liefde is het verrukkelijke intermezzo tussen de ontmoeting met een mooi meisje en de ontdekking dat ze een gezicht als een schelvis heeft. .

John-Barrymore - Liefde is het verrukkelijke intermezzo tussen de ontmoeting met een mooi meisje en de ontdekking dat ze een gezicht als een schelvis heeft.

John-Barrymore Quotes over de liefde
#1144 George-Bataille

Ik wil je liefde niet behalve als je weet dat ik weerzinwekkend ben en dit wetende nog steeds van me houdt. .

George-Bataille - Ik wil je liefde niet behalve als je weet dat ik weerzinwekkend ben en dit wetende nog steeds van me houdt.

George-Bataille Quotes over de liefde
#1160 James-Beattie

Hoe zoet de woorden van de Waarheid, uitgeademd langs de lippen van de Liefde. .

James-Beattie - Hoe zoet de woorden van de Waarheid, uitgeademd langs de lippen van de Liefde.

James-Beattie Quotes over de liefde
#1248 Aphra-Behn

De liefde houdt op een genoegen te zijn, wanneer zij ophoudt een geheim te zijn. .

Aphra-Behn - De liefde houdt op een genoegen te zijn, wanneer zij ophoudt een geheim te zijn.

Aphra-Behn Quotes over de liefde
#1271 James-Gordon-Bennett-Jr

Liefde is de verlossende kracht door middel waarvan de lagere orden van de schepping in staat worden gesteld terug te keren tot de bron. .

James-Gordon-Bennett-Jr - Liefde is de verlossende kracht door middel waarvan de lagere orden van de schepping in staat worden gesteld terug te keren tot de bron.

James-Gordon-Bennett-Jr Quotes over de liefde
voorgaand | de volgende