Quotes over de natuur

Quotes over de natuur, gedachten, aforismen, spreuken

#161 Dean-Acheson

Staatslieden zijn geen architecten, maar tuinlieden die het moeten doen met materialen die de natuur biedt. .

Dean-Acheson - Staatslieden zijn geen architecten, maar tuinlieden die het moeten doen met materialen die de natuur biedt.

Dean-Acheson Quotes over de natuur
#387 Hans-Christian-Andersen

De folianten vergelen, de geleerde glans der steden verdoft, maar het boek der natuur beleeft ieder jaar een nieuwe oplage. .

Hans-Christian-Andersen - De folianten vergelen, de geleerde glans der steden verdoft, maar het boek der natuur beleeft ieder jaar een nieuwe oplage.

Hans-Christian-Andersen Quotes over de natuur
#506 Ludovico-Ariosto

Nadat de natuur hem gemaakt had, verbrak zij de vorm. .

Ludovico-Ariosto - Nadat de natuur hem gemaakt had, verbrak zij de vorm.

Ludovico-Ariosto Quotes over de natuur
#713 Nicolaas-Beets

Dankbaarheid, het enig inderdaad belangeloos beginsel, waartoe de menselijke natuur in staat is. .

Nicolaas-Beets - Dankbaarheid, het enig inderdaad belangeloos beginsel, waartoe de menselijke natuur in staat is.

Nicolaas-Beets Quotes over de natuur
#1317 Ingrid-Bergman

Een kus is een mooie truc van de natuur om het praten te stoppen als woorden overbodig zijn. .

Ingrid-Bergman - Een kus is een mooie truc van de natuur om het praten te stoppen als woorden overbodig zijn.

Ingrid-Bergman Quotes over de natuur
#1391 Thomas-Bernhard

De natuur duldt geen ongeneeslijke gezondheid. .

Thomas-Bernhard - De natuur duldt geen ongeneeslijke gezondheid.

Thomas-Bernhard Quotes over de natuur
#2492 Ben-Cami

Wie doet wat zijn geweten hem ingeeft, staat verstrooid tegenover het onnatuurlijk verschijnsel van de moralist. .

Ben-Cami - Wie doet wat zijn geweten hem ingeeft, staat verstrooid tegenover het onnatuurlijk verschijnsel van de moralist.

Ben-Cami Quotes over de natuur
#2543 Jimmy-Carter

Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden. .

Jimmy-Carter - Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden.

Jimmy-Carter Quotes over de natuur
#3335 Charles-Darwin

De natuurlijke selectie is het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie. .

Charles-Darwin - De natuurlijke selectie is het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie.

Charles-Darwin Quotes over de natuur
#3338 Charles-Darwin

Verder ben ik ervan overtuigd, dat natuurlijke selectie het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie is. .

Charles-Darwin - Verder ben ik ervan overtuigd, dat natuurlijke selectie het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie is.

Charles-Darwin Quotes over de natuur
#3420 Midas-Dekkers

Door een perfide speling van de natuur zorgen dezelfde hormonen die een jongen naar een meisje doen verlangen voor de puisten die haar afstoten. .

Midas-Dekkers - Door een perfide speling van de natuur zorgen dezelfde hormonen die een jongen naar een meisje doen verlangen voor de puisten die haar afstoten.

Midas-Dekkers Quotes over de natuur
#3957 Zeno-van-Elea

De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten. .

Zeno-van-Elea - De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten.

Zeno-van-Elea Quotes over de natuur
#4068 Wolfgang-Eschker

De industrie bloeit, dat zie je aan de dode natuur. .

Wolfgang-Eschker - De industrie bloeit, dat zie je aan de dode natuur.

Wolfgang-Eschker Quotes over de natuur
#4080 Wolfgang-Eschker

De industrie bloeit... dat zie je aan de dode natuur. .

Wolfgang-Eschker - De industrie bloeit... dat zie je aan de dode natuur.

Wolfgang-Eschker Quotes over de natuur
#4109 Gustave-Flaubert

Telkens als je op het platteland bent moet je zeggen: 'Wat is de natuur toch mooi'. .

Gustave-Flaubert - Telkens als je op het platteland bent moet je zeggen: 'Wat is de natuur toch mooi'.

Gustave-Flaubert Quotes over de natuur
#4275 Richard-P-Feynman

Natuurkunde is als seks: zeker, het kan enige praktische resultaten opleveren, maar dat is niet waarom we het doen. .

Richard-P-Feynman - Natuurkunde is als seks: zeker, het kan enige praktische resultaten opleveren, maar dat is niet waarom we het doen.

Richard-P-Feynman Quotes over de natuur
#4322 Herman-Finkers

Bijna alle dieren hebben een maandelijkse cyclus, behalve natuurlijk de weekdieren. .

Herman-Finkers - Bijna alle dieren hebben een maandelijkse cyclus, behalve natuurlijk de weekdieren.

Herman-Finkers Quotes over de natuur
#4771 Galileo-Galilei

Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons maar het is met andere letters geschreven dan ons alfabet; haar letters zijn driehoeken, vierhoeken, cirkels en bollen. .

Galileo-Galilei - Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons maar het is met andere letters geschreven dan ons alfabet; haar letters zijn driehoeken, vierhoeken, cirkels en bollen.

Galileo-Galilei Quotes over de natuur
#4920 Jean-Paul-Getty

Wanneer men de natuur de vrije loop laat, gaat elke vorm van gelijkheid verloren. .

Jean-Paul-Getty - Wanneer men de natuur de vrije loop laat, gaat elke vorm van gelijkheid verloren.

Jean-Paul-Getty Quotes over de natuur
#4947 William-S-Gilbert

De mens is de enige fout van de natuur. .

William-S-Gilbert - De mens is de enige fout van de natuur.

William-S-Gilbert Quotes over de natuur
#4980 Jean-Giraudoux

Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid. .

Jean-Giraudoux - Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid.

Jean-Giraudoux Quotes over de natuur
#4981 Jean-Giraudoux

Het recht is de machtigste school der fantasie. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een jurist de feiten. .

Jean-Giraudoux - Het recht is de machtigste school der fantasie. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een jurist de feiten.

Jean-Giraudoux Quotes over de natuur
#5041 Jean-Luc-Godard

Natuurlijk behoort een film een begin, een midden en een eind te hebben. Maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. .

Jean-Luc-Godard - Natuurlijk behoort een film een begin, een midden en een eind te hebben. Maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.

Jean-Luc-Godard Quotes over de natuur
#5064 Oliver-Goldsmith

Als schrijvers talrijker worden, is het natuurlijk dat lezers onverschilliger worden. .

Oliver-Goldsmith - Als schrijvers talrijker worden, is het natuurlijk dat lezers onverschilliger worden.

Oliver-Goldsmith Quotes over de natuur
#5282 Albert-Guinon

Het zekerste kenteken van een minderwaardige natuur is de schijn aannemen van over niets verwonderd te zijn. .

Albert-Guinon - Het zekerste kenteken van een minderwaardige natuur is de schijn aannemen van over niets verwonderd te zijn.

Albert-Guinon Quotes over de natuur
#5469 Adriaan-Roland-Holst

De stilte van de natuur heeft veel geluiden. .

Adriaan-Roland-Holst - De stilte van de natuur heeft veel geluiden.

Adriaan-Roland-Holst Quotes over de natuur
#5519 Victor-Hugo

De natuur kent het grote geheim en glimlacht. .

Victor-Hugo - De natuur kent het grote geheim en glimlacht.

Victor-Hugo Quotes over de natuur
#5693 Johann-Christoph-Friedrich-Haug

In overvloed, natuur, verschaft gij brood, gij mensen alleen maakt hongersnood. .

Johann-Christoph-Friedrich-Haug - In overvloed, natuur, verschaft gij brood, gij mensen alleen maakt hongersnood.

Johann-Christoph-Friedrich-Haug Quotes over de natuur
#5975 Hippocrates

Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur. .

Hippocrates - Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur.

Hippocrates Quotes over de natuur
#6105 Bob-Hope

De natuur is genadig: wie veel belooft die schenkt zij als compensatie een slecht geheugen. .

Bob-Hope - De natuur is genadig: wie veel belooft die schenkt zij als compensatie een slecht geheugen.

Bob-Hope Quotes over de natuur
de volgende