Quotes over de natuur

Quotes over de natuur, gedachten, aforismen, spreuken

#161 Dean-Acheson

Staatslieden zijn geen architecten, maar tuinlieden die het moeten doen met materialen die de natuur biedt. .

Dean-Acheson - Staatslieden zijn geen architecten, maar tuinlieden die het moeten doen met materialen die de natuur biedt.

Dean-Acheson Quotes over de natuur
#387 Hans-Christian-Andersen

De folianten vergelen, de geleerde glans der steden verdoft, maar het boek der natuur beleeft ieder jaar een nieuwe oplage. .

Hans-Christian-Andersen - De folianten vergelen, de geleerde glans der steden verdoft, maar het boek der natuur beleeft ieder jaar een nieuwe oplage.

Hans-Christian-Andersen Quotes over de natuur
#506 Ludovico-Ariosto

Nadat de natuur hem gemaakt had, verbrak zij de vorm. .

Ludovico-Ariosto - Nadat de natuur hem gemaakt had, verbrak zij de vorm.

Ludovico-Ariosto Quotes over de natuur
#713 Nicolaas-Beets

Dankbaarheid, het enig inderdaad belangeloos beginsel, waartoe de menselijke natuur in staat is. .

Nicolaas-Beets - Dankbaarheid, het enig inderdaad belangeloos beginsel, waartoe de menselijke natuur in staat is.

Nicolaas-Beets Quotes over de natuur
#1317 Ingrid-Bergman

Een kus is een mooie truc van de natuur om het praten te stoppen als woorden overbodig zijn. .

Ingrid-Bergman - Een kus is een mooie truc van de natuur om het praten te stoppen als woorden overbodig zijn.

Ingrid-Bergman Quotes over de natuur
#1391 Thomas-Bernhard

De natuur duldt geen ongeneeslijke gezondheid. .

Thomas-Bernhard - De natuur duldt geen ongeneeslijke gezondheid.

Thomas-Bernhard Quotes over de natuur
#2492 Ben-Cami

Wie doet wat zijn geweten hem ingeeft, staat verstrooid tegenover het onnatuurlijk verschijnsel van de moralist. .

Ben-Cami - Wie doet wat zijn geweten hem ingeeft, staat verstrooid tegenover het onnatuurlijk verschijnsel van de moralist.

Ben-Cami Quotes over de natuur
#2543 Jimmy-Carter

Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden. .

Jimmy-Carter - Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden.

Jimmy-Carter Quotes over de natuur
#3335 Charles-Darwin

De natuurlijke selectie is het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie. .

Charles-Darwin - De natuurlijke selectie is het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie.

Charles-Darwin Quotes over de natuur
#3338 Charles-Darwin

Verder ben ik ervan overtuigd, dat natuurlijke selectie het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie is. .

Charles-Darwin - Verder ben ik ervan overtuigd, dat natuurlijke selectie het belangrijkste, maar niet het enige middel tot mutatie is.

Charles-Darwin Quotes over de natuur
#3420 Midas-Dekkers

Door een perfide speling van de natuur zorgen dezelfde hormonen die een jongen naar een meisje doen verlangen voor de puisten die haar afstoten. .

Midas-Dekkers - Door een perfide speling van de natuur zorgen dezelfde hormonen die een jongen naar een meisje doen verlangen voor de puisten die haar afstoten.

Midas-Dekkers Quotes over de natuur
#3957 Zeno-van-Elea

De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten. .

Zeno-van-Elea - De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten.

Zeno-van-Elea Quotes over de natuur
#4068 Wolfgang-Eschker

De industrie bloeit, dat zie je aan de dode natuur. .

Wolfgang-Eschker - De industrie bloeit, dat zie je aan de dode natuur.

Wolfgang-Eschker Quotes over de natuur
#4080 Wolfgang-Eschker

De industrie bloeit... dat zie je aan de dode natuur. .

Wolfgang-Eschker - De industrie bloeit... dat zie je aan de dode natuur.

Wolfgang-Eschker Quotes over de natuur
#4109 Gustave-Flaubert

Telkens als je op het platteland bent moet je zeggen: 'Wat is de natuur toch mooi'. .

Gustave-Flaubert - Telkens als je op het platteland bent moet je zeggen: 'Wat is de natuur toch mooi'.

Gustave-Flaubert Quotes over de natuur
#4275 Richard-P-Feynman

Natuurkunde is als seks: zeker, het kan enige praktische resultaten opleveren, maar dat is niet waarom we het doen. .

Richard-P-Feynman - Natuurkunde is als seks: zeker, het kan enige praktische resultaten opleveren, maar dat is niet waarom we het doen.

Richard-P-Feynman Quotes over de natuur
#4322 Herman-Finkers

Bijna alle dieren hebben een maandelijkse cyclus, behalve natuurlijk de weekdieren. .

Herman-Finkers - Bijna alle dieren hebben een maandelijkse cyclus, behalve natuurlijk de weekdieren.

Herman-Finkers Quotes over de natuur
#4771 Galileo-Galilei

Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons maar het is met andere letters geschreven dan ons alfabet; haar letters zijn driehoeken, vierhoeken, cirkels en bollen. .

Galileo-Galilei - Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons maar het is met andere letters geschreven dan ons alfabet; haar letters zijn driehoeken, vierhoeken, cirkels en bollen.

Galileo-Galilei Quotes over de natuur
#4920 Jean-Paul-Getty

Wanneer men de natuur de vrije loop laat, gaat elke vorm van gelijkheid verloren. .

Jean-Paul-Getty - Wanneer men de natuur de vrije loop laat, gaat elke vorm van gelijkheid verloren.

Jean-Paul-Getty Quotes over de natuur
#4947 William-S-Gilbert

De mens is de enige fout van de natuur. .

William-S-Gilbert - De mens is de enige fout van de natuur.

William-S-Gilbert Quotes over de natuur
#4980 Jean-Giraudoux

Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid. .

Jean-Giraudoux - Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid.

Jean-Giraudoux Quotes over de natuur
#4981 Jean-Giraudoux

Het recht is de machtigste school der fantasie. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een jurist de feiten. .

Jean-Giraudoux - Het recht is de machtigste school der fantasie. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een jurist de feiten.

Jean-Giraudoux Quotes over de natuur
#5041 Jean-Luc-Godard

Natuurlijk behoort een film een begin, een midden en een eind te hebben. Maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. .

Jean-Luc-Godard - Natuurlijk behoort een film een begin, een midden en een eind te hebben. Maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.

Jean-Luc-Godard Quotes over de natuur
#5064 Oliver-Goldsmith

Als schrijvers talrijker worden, is het natuurlijk dat lezers onverschilliger worden. .

Oliver-Goldsmith - Als schrijvers talrijker worden, is het natuurlijk dat lezers onverschilliger worden.

Oliver-Goldsmith Quotes over de natuur
#5282 Albert-Guinon

Het zekerste kenteken van een minderwaardige natuur is de schijn aannemen van over niets verwonderd te zijn. .

Albert-Guinon - Het zekerste kenteken van een minderwaardige natuur is de schijn aannemen van over niets verwonderd te zijn.

Albert-Guinon Quotes over de natuur
#5469 Adriaan-Roland-Holst

De stilte van de natuur heeft veel geluiden. .

Adriaan-Roland-Holst - De stilte van de natuur heeft veel geluiden.

Adriaan-Roland-Holst Quotes over de natuur
#5519 Victor-Hugo

De natuur kent het grote geheim en glimlacht. .

Victor-Hugo - De natuur kent het grote geheim en glimlacht.

Victor-Hugo Quotes over de natuur
#5693 Johann-Christoph-Friedrich-Haug

In overvloed, natuur, verschaft gij brood, gij mensen alleen maakt hongersnood. .

Johann-Christoph-Friedrich-Haug - In overvloed, natuur, verschaft gij brood, gij mensen alleen maakt hongersnood.

Johann-Christoph-Friedrich-Haug Quotes over de natuur
#5975 Hippocrates

Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur. .

Hippocrates - Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur.

Hippocrates Quotes over de natuur
#6105 Bob-Hope

De natuur is genadig: wie veel belooft die schenkt zij als compensatie een slecht geheugen. .

Bob-Hope - De natuur is genadig: wie veel belooft die schenkt zij als compensatie een slecht geheugen.

Bob-Hope Quotes over de natuur
de volgende


spreuk nieuwe start
spirituele spreuken dalai lama
citaat kennis
spreuken afscheid collega
citaat taal
spreuken voor zussen
vrijheid spreuken
spreuken levenswijsheid
kerst gezegden
citaat leven
spreuken over de liefde
spirituele wijsheden
korte liefdes spreuken
nederlandse spreuken over het leven
tegelwijsheden liefde
groningse spreuken en wijsheden
nederlandse oneliners
spreuken over het leven
tegelspreuken wijsheden
tegels spreuken en wijsheden
spreuken loslaten liefde
gezegden liefde
engelse spreuken over vriendschap
gekke gezegden