Quotes over respect

Quotes over respect, gedachten, aforismen, spreuken

#10026 Pierre-Joseph-Proudhon

Veroveraars zijn de enige vorsten voor wie de menigte eerbied heeft. .

Pierre-Joseph-Proudhon - Veroveraars zijn de enige vorsten voor wie de menigte  eerbied heeft.

Pierre-Joseph-Proudhon Quotes over respect
#17363 Urbanus

Als je hond sterft, koop dan een andere hond, hoewel dat zeer oneerbiedig lijkt: "Zo snel gaan we onze Max toch niet vervangen, zeker?" Maar Max weet dat niet: hij is al aan het vergaan. .

Urbanus - Als je hond sterft, koop dan een andere hond, hoewel dat zeer oneerbiedig lijkt: Urbanus Quotes over respect
#20345 Julien-Vandiest

'Ik eerbiedig je overtuiging'. Anders gezegd, mijn middelen volstaan niet om je klein te krijgen. .

Julien-Vandiest - 'Ik eerbiedig je overtuiging'. Anders gezegd, mijn middelen volstaan niet om je klein te krijgen.

Julien-Vandiest Quotes over respect
#20823 Decimus-Junius-Juvenalis

Aan het kind is de grootste eerbied verschuldigd. .

Decimus-Junius-Juvenalis - Aan het kind is de grootste eerbied verschuldigd.

Decimus-Junius-Juvenalis Quotes over respect
#21495 Confucius

De Meester zei: "Die eerbiedwaardige kleine burgerluitjes zijn nu precies de bedervers van de moraal". .

Confucius - De Meester zei: Confucius Quotes over respect
#32964 Simon-Carmiggelt

Goethe: helder water in een aarden kruik, maar op den duur toch ook een beetje een gigantische plafondengel, bij wie je soms oneerbiedig denkt: 'Wat zou jij een zeur zijn als je geen genie was.' .

Simon-Carmiggelt - Goethe: helder water in een aarden kruik, maar op den duur toch ook een beetje een gigantische plafondengel, bij wie je soms oneerbiedig denkt: 'Wat zou jij een zeur zijn als je geen genie was.'

Simon-Carmiggelt Quotes over respect
#57332 Györgyi-Konràd

Eerbied voor de wet en intelligentie verhouden zich niet evenredig tot elkaar. .

Györgyi-Konràd - Eerbied voor de wet en intelligentie verhouden zich niet evenredig tot elkaar.

Györgyi-Konràd Quotes over respect