Quotes over de ziel

Quotes over de ziel, gedachten, aforismen, spreuken

#118 Marcus-Aurelius

Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren. .

Marcus-Aurelius - Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren.

Marcus-Aurelius Quotes over de ziel
#180 Carel-Steven-Adama-van-Scheltema

Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vreezen Hebben nooit hun hart gelezen, Hebben nooit geknield. .

Carel-Steven-Adama-van-Scheltema - Min de stilte in uw wezen,  Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vreezen Hebben nooit hun hart gelezen,  Hebben nooit geknield.

Carel-Steven-Adama-van-Scheltema Quotes over de ziel
#519 Marcel-Arland

Het lichaam is een van de benamingen voor de ziel, en niet de lelijkste. .

Marcel-Arland - Het lichaam is een van de benamingen voor de ziel, en niet de lelijkste.

Marcel-Arland Quotes over de ziel
#783 Friedrich-von-Bodenstedt

Origineel: Wahre Bescheidenheit entspringt im Leben und Schaffen dem Gefühl, wie weit wir hinter dem uns vorschwebenden hohen Ziele zurückbleiben, trotz unserm redlichen Streben, es zu erreichen. .

Friedrich-von-Bodenstedt - Origineel: Wahre Bescheidenheit entspringt im Leben und Schaffen dem Gefühl, wie weit wir hinter dem uns vorschwebenden hohen Ziele zurückbleiben, trotz unserm redlichen Streben, es zu erreichen.

Friedrich-von-Bodenstedt Quotes over de ziel
#1107 Sir-James-Matthew-Barrie

Schrijf een tegenstander nooit lagere oogmerken toe dan uzelf bezielen. .

Sir-James-Matthew-Barrie - Schrijf een tegenstander nooit lagere oogmerken toe dan uzelf bezielen.

Sir-James-Matthew-Barrie Quotes over de ziel
#1455 Bhagavadgita

De drie hellepoorten die tot de ondergang van de ziel leiden heten; wellust, toorn en gierigheid. .

Bhagavadgita - De drie hellepoorten die tot de ondergang van de ziel leiden heten; wellust, toorn en gierigheid.

Bhagavadgita Quotes over de ziel
#1668 Henry-Bordeaux

De zielen kunnen zich niet aan elkaar mededelen; zij zijn ommuurd. .

Henry-Bordeaux - De zielen kunnen zich niet aan elkaar mededelen; zij zijn ommuurd.

Henry-Bordeaux Quotes over de ziel
#1774 Paul-Bourget

De tragedies onzer ziel, de smartelijkste van alle, beginnen en eindigen vaak in stilzwijgen. .

Paul-Bourget - De tragedies onzer ziel, de smartelijkste van alle, beginnen en eindigen vaak in stilzwijgen.

Paul-Bourget Quotes over de ziel
#2440 Louis-Couperus

Bijgelovigheid is het nietszeggende gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden van de menselijke ziel. .

Louis-Couperus - Bijgelovigheid is het nietszeggende gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden van de menselijke ziel.

Louis-Couperus Quotes over de ziel
#2441 Louis-Couperus

Het isolement is voor artiestenzielen vaak het woud vól vogelenzang .

Louis-Couperus - Het isolement is voor artiestenzielen vaak het woud vól vogelenzang

Louis-Couperus Quotes over de ziel
#2677 Geoffrey-Chaucer

Oprechtheid tegenover uw eigen hart zal uw ziel redden. .

Geoffrey-Chaucer - Oprechtheid tegenover uw eigen hart zal uw ziel redden.

Geoffrey-Chaucer Quotes over de ziel
#3206 Fjodor-M-Dostojewski

Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel. .

Fjodor-M-Dostojewski - Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel.

Fjodor-M-Dostojewski Quotes over de ziel
#3277 Johan-Daisne

Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. .

Johan-Daisne - Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel.

Johan-Daisne Quotes over de ziel
#3630 John-Donne

Meer dan kussen, smeden brieven zielen aaneen. .

John-Donne - Meer dan kussen, smeden brieven zielen aaneen.

John-Donne Quotes over de ziel
#3687 Charles-Pinot-Duclos

Het karakter is voor de ziel, wat het gelaat voor het lichaam is. .

Charles-Pinot-Duclos - Het karakter is voor de ziel, wat het gelaat voor het lichaam is.

Charles-Pinot-Duclos Quotes over de ziel
#3714 Anton-van-Duinkerken

Het wezen der dingen is vlucht, het wezen der ziel is verdriet. .

Anton-van-Duinkerken - Het wezen der dingen is vlucht, het wezen der ziel is verdriet.

Anton-van-Duinkerken Quotes over de ziel
#3917 Frederik-van-Eeden

Muziek lokt van een ziel muziek weer los. .

Frederik-van-Eeden - Muziek lokt van een ziel muziek weer los.

Frederik-van-Eeden Quotes over de ziel
#4141 Anatole-France

De goede criticus is hij, die de wederwaardigheden zijner ziel verhaalt te midden van meesterwerken. .

Anatole-France - De goede criticus is hij, die de wederwaardigheden zijner ziel verhaalt te midden van meesterwerken.

Anatole-France Quotes over de ziel
#4216 William-Feather

Zodra we door een goed voornemen zijn bezield, raken we in een situatie waarin we ons er niet aan kunnen houden. .

William-Feather - Zodra we door een goed voornemen zijn bezield, raken we in een situatie waarin we ons er niet aan kunnen houden.

William-Feather Quotes over de ziel
#4588 Ludwig-Fulda

Niets is afstotender, dan wanneer bij bekentenissen een ziel, die wij verwacht hadden naakt te zien, in tricot verschijnt. .

Ludwig-Fulda - Niets is afstotender, dan wanneer bij bekentenissen een ziel, die wij verwacht hadden naakt te zien, in tricot verschijnt.

Ludwig-Fulda Quotes over de ziel
#4823 Jose-Ortega-y-Gasset

Je ziel is je het meest nabij, maar ze is niet je eigen ik. .

Jose-Ortega-y-Gasset - Je ziel is je het meest nabij, maar ze is niet je eigen ik.

Jose-Ortega-y-Gasset Quotes over de ziel
#5298 Karl-Gutzkow

De strijd met het lot kunnen vrienden voor ons en met ons strijden; zielestrijd moeten wij alleen uitvechten. .

Karl-Gutzkow - De strijd met het lot kunnen vrienden voor ons en met ons strijden; zielestrijd moeten wij alleen uitvechten.

Karl-Gutzkow Quotes over de ziel
#5394 Heraclitus

De grenzen van de ziel zal je nooit bereiken, ook al bega je ieder pad: zo onuitputtelijk is wat zij te verklaren heeft. .

Heraclitus - De grenzen van de ziel zal je nooit bereiken, ook al bega je ieder pad: zo onuitputtelijk is wat zij te verklaren heeft.

Heraclitus Quotes over de ziel
#5589 Femke-Halsema

Wij dreigen een klein land met een kleine ziel te worden. .

Femke-Halsema - Wij dreigen een klein land met een kleine ziel te worden.

Femke-Halsema Quotes over de ziel
#5799 Sir-Arthur-Helps

Nederigheid is de ware geneeswijze voor veel nodeloze zielesmart. .

Sir-Arthur-Helps - Nederigheid is de ware geneeswijze voor veel nodeloze zielesmart.

Sir-Arthur-Helps Quotes over de ziel
#5848 M-Herbert

Origineel: Ein Mensch, der grosse Ziele verfolgt, muss jeden Wunsch, der ausser seinem Wege liegt, unter drücken. .

M-Herbert - Origineel: Ein Mensch, der grosse Ziele verfolgt, muss jeden Wunsch, der ausser seinem Wege liegt, unter drücken.

M-Herbert Quotes over de ziel
#5864 Johann-Gottfried-von-Herder

Lof bevrucht de ziel evenals milde regen de akker, opdat het gewas in zijn eerste groei niet sterve. .

Johann-Gottfried-von-Herder - Lof bevrucht de ziel evenals milde regen de akker, opdat het gewas in zijn eerste groei niet sterve.

Johann-Gottfried-von-Herder Quotes over de ziel
#5904 Hermann-Hesse

Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel. .

Hermann-Hesse - Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel.

Hermann-Hesse Quotes over de ziel
#6246 Henrik-Ibsen

Ziel wees trouw en zie niet om, uit verlies wordt winst geboren. Wat wij hier op aarde verloren, blijft ons eeuwig eigendom. .

Henrik-Ibsen - Ziel wees trouw en zie niet om, uit verlies wordt winst geboren. Wat wij hier op aarde verloren, blijft ons eeuwig eigendom.

Henrik-Ibsen Quotes over de ziel
#6463 Arthur-Japin

Het is met je ziel als met je huid, hij wordt er van alle littekens niet mooier op, alleen dikker. .

Arthur-Japin - Het is met je ziel als met je huid, hij wordt er van alle littekens niet mooier op, alleen dikker.

Arthur-Japin Quotes over de ziel
de volgende