Quotes over het lijden

Quotes over het lijden, gedachten, aforismen, spreuken

#1675 Ferdinand-Bordewijk

Wie de stem van meneer de Gijs even hoorde kon zich niet voorstellen dat hij ooit honger zou kunnen lijden, want hij had een aardappel in zijn keel .

Ferdinand-Bordewijk - Wie de stem van meneer de Gijs even hoorde kon zich niet voorstellen dat hij ooit honger zou kunnen lijden, want hij had een aardappel in zijn keel

Ferdinand-Bordewijk Quotes over het lijden
#3328 Clarence-Darrow

Ik heb nooit iemand willen zien sterven, maar er zijn een paar overlijdensberichten die ik met genoegen gelezen heb. .

Clarence-Darrow - Ik heb nooit iemand willen zien sterven, maar er zijn een paar overlijdensberichten die ik met genoegen gelezen heb.

Clarence-Darrow Quotes over het lijden
#3902 Georg-Ebers

Er is slechts één werkzaam geneesmiddel tegen de haat; het heet medelijden. .

Georg-Ebers - Er is slechts één werkzaam geneesmiddel tegen de haat; het heet medelijden.

Georg-Ebers Quotes over het lijden
#4850 John-Gay

Wie de ellende heeft gevoeld die kan het best medelijden hebben. .

John-Gay - Wie de ellende heeft gevoeld die kan het best medelijden hebben.

John-Gay Quotes over het lijden
#4864 Jef-Geeraerts

Medelijden op het slechte ogenblik verwekt alleen maar minachting. .

Jef-Geeraerts - Medelijden op het slechte ogenblik verwekt alleen maar minachting.

Jef-Geeraerts Quotes over het lijden
#5434 Herodotus

Men kan beter afgunst dan medelijden opwekken. .

Herodotus - Men kan beter afgunst dan medelijden opwekken.

Herodotus Quotes over het lijden
#6430 Henry-James

Onze twijfel is ons lijden, en lijden is onze opdracht. .

Henry-James - Onze twijfel is ons lijden, en lijden is onze opdracht.

Henry-James Quotes over het lijden
#6775 Kees-van-Kooten

De gemiddelde Nederlander maakt zich pas druk over de milieuverontreiniging wanneer de kwaliteit van zijn televisiebeeld er onder te lijden krijgt. .

Kees-van-Kooten - De gemiddelde Nederlander maakt zich pas druk over de milieuverontreiniging wanneer de kwaliteit van zijn televisiebeeld er onder te lijden krijgt.

Kees-van-Kooten Quotes over het lijden
#7285 Dr-Eliza-Laurillard

Lijden leert troosten. Van onze doornige heesters kregen vaak anderen hun verfrissende braam. .

Dr-Eliza-Laurillard - Lijden leert troosten. Van onze doornige heesters kregen vaak anderen hun verfrissende braam.

Dr-Eliza-Laurillard Quotes over het lijden
#8249 Norman-Mailer

Waar we in Amerika onder lijden is de onuitgesproken zekerheid dat wij allemaal stukje bij beetje elk jaar wat krankzinniger worden. .

Norman-Mailer - Waar we in Amerika onder lijden is de onuitgesproken zekerheid dat wij allemaal stukje bij beetje elk jaar wat krankzinniger worden.

Norman-Mailer Quotes over het lijden
#8604 Tao-Meng

Het is gemakkelijker ons eigen leed te dragen dan aan te zien hoe anderen lijden. Dan kunnen we alleen maar wachten tot het voorbij is. .

Tao-Meng - Het is gemakkelijker ons eigen leed te dragen dan aan te zien hoe anderen lijden. Dan kunnen we alleen maar wachten tot het voorbij is.

Tao-Meng Quotes over het lijden
#8808 Marc-Monnier

Driekwart van onze smarten komen van een ongebruikt medelijden, dat wij niet aan anderen kunnen besteden. .

Marc-Monnier - Driekwart van onze smarten komen van een ongebruikt medelijden, dat wij niet aan anderen kunnen besteden.

Marc-Monnier Quotes over het lijden
#9750 Pindarus

Beter afgunst dan medelijden. .

Pindarus - Beter afgunst dan medelijden.

Pindarus Quotes over het lijden
#10195 Etienne-Rey

Een persoon die men liefheeft, is iemand die ons meer kan doen lijden dan iemand anders .

Etienne-Rey - Een persoon die men liefheeft, is iemand die ons meer kan doen lijden dan iemand anders

Etienne-Rey Quotes over het lijden
#10217 Francois-de-la-Rochefoucauld

De jaloezie is de grootste aller kwalen, en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzaken. .

Francois-de-la-Rochefoucauld - De jaloezie is de grootste aller kwalen, en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzaken.

Francois-de-la-Rochefoucauld Quotes over het lijden
#10404 Reninca

De grootste intimiteit van de mens is die van het lijden. .

Reninca - De grootste intimiteit van de mens is die van het lijden.

Reninca Quotes over het lijden
#10551 Romain-Rolland

Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht. .

Romain-Rolland - Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.

Romain-Rolland Quotes over het lijden
#10779 A-Schopenhauer

Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn. .

A-Schopenhauer - Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.

A-Schopenhauer Quotes over het lijden
#10936 Publilius-Syrus

Als de rechter medelijden krijgt, wordt het recht ontwricht. .

Publilius-Syrus - Als de rechter medelijden krijgt, wordt het recht ontwricht.

Publilius-Syrus Quotes over het lijden
#11608 Joseph-Stalin

Dankbaarheid is een ziekte waar honden aan lijden. .

Joseph-Stalin - Dankbaarheid is een ziekte waar honden aan lijden.

Joseph-Stalin Quotes over het lijden
#11853 Eckhart-Tolle

Het snelste dier, dat u naar de volmaaktheid draagt, is lijden. .

Eckhart-Tolle - Het snelste dier, dat u naar de volmaaktheid draagt, is lijden.

Eckhart-Tolle Quotes over het lijden
#12067 W-M-Thackeray

Ik weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciteren. .

W-M-Thackeray - Ik weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciteren.

W-M-Thackeray Quotes over het lijden
#12123 Myriam-Thijs

Het huiswerk moet moeilijk genoeg gemaakt worden, zodat de ouders niet te snel aan aderverkalking gaan lijden. .

Myriam-Thijs - Het huiswerk moet moeilijk genoeg gemaakt worden, zodat de ouders niet te snel aan aderverkalking gaan lijden.

Myriam-Thijs Quotes over het lijden
#12677 Alfred-de-Vigny

Ik bemin de majesteit van het menselijk lijden. .

Alfred-de-Vigny - Ik bemin de majesteit van het menselijk lijden.

Alfred-de-Vigny Quotes over het lijden
#12959 Karl-Julius-Weber

Alle autodidacten lijden aan eenzijdigheid en overschatting. .

Karl-Julius-Weber - Alle autodidacten lijden aan eenzijdigheid en overschatting.

Karl-Julius-Weber Quotes over het lijden
#14483 Tobias-Smollett

Schrijven om den brode is het slechtste middel tegen hongerlijden. .

Tobias-Smollett - Schrijven om den brode is het slechtste middel tegen hongerlijden.

Tobias-Smollett Quotes over het lijden
#14881 Pelicano

Overlijden: is het lijden over? .

Pelicano - Overlijden: is het lijden over?

Pelicano Quotes over het lijden
#15740 Johan-Anthierens

Hoed je voor hen die democratie belijden met een nazilip. .

Johan-Anthierens - Hoed je voor hen die democratie belijden met een nazilip.

Johan-Anthierens Quotes over het lijden
#15753 Karol-Irzykowski

Werp me geen handschoen toe: Je zult kou lijden. .

Karol-Irzykowski - Werp me geen handschoen toe: Je zult kou lijden.

Karol-Irzykowski Quotes over het lijden
#16444 Eliza-Laurillard

Een mens lijdt doorgaans 't meestDoor 't lijden dat hij vreest. .

Eliza-Laurillard - Een mens lijdt doorgaans 't meestDoor 't lijden dat hij vreest.

Eliza-Laurillard Quotes over het lijden
de volgende