Quotes over het lijden

Quotes over het lijden, gedachten, aforismen, spreuken

#1675 Ferdinand-Bordewijk

Wie de stem van meneer de Gijs even hoorde kon zich niet voorstellen dat hij ooit honger zou kunnen lijden, want hij had een aardappel in zijn keel .

Ferdinand-Bordewijk - Wie de stem van meneer de Gijs even hoorde kon zich niet voorstellen dat hij ooit honger zou kunnen lijden, want hij had een aardappel in zijn keel

Ferdinand-Bordewijk Quotes over het lijden
#3328 Clarence-Darrow

Ik heb nooit iemand willen zien sterven, maar er zijn een paar overlijdensberichten die ik met genoegen gelezen heb. .

Clarence-Darrow - Ik heb nooit iemand willen zien sterven, maar er zijn een paar overlijdensberichten die ik met genoegen gelezen heb.

Clarence-Darrow Quotes over het lijden
#3902 Georg-Ebers

Er is slechts één werkzaam geneesmiddel tegen de haat; het heet medelijden. .

Georg-Ebers - Er is slechts één werkzaam geneesmiddel tegen de haat; het heet medelijden.

Georg-Ebers Quotes over het lijden
#4850 John-Gay

Wie de ellende heeft gevoeld die kan het best medelijden hebben. .

John-Gay - Wie de ellende heeft gevoeld die kan het best medelijden hebben.

John-Gay Quotes over het lijden
#4864 Jef-Geeraerts

Medelijden op het slechte ogenblik verwekt alleen maar minachting. .

Jef-Geeraerts - Medelijden op het slechte ogenblik verwekt alleen maar minachting.

Jef-Geeraerts Quotes over het lijden
#5434 Herodotus

Men kan beter afgunst dan medelijden opwekken. .

Herodotus - Men kan beter afgunst dan medelijden opwekken.

Herodotus Quotes over het lijden
#6430 Henry-James

Onze twijfel is ons lijden, en lijden is onze opdracht. .

Henry-James - Onze twijfel is ons lijden, en lijden is onze opdracht.

Henry-James Quotes over het lijden
#6775 Kees-van-Kooten

De gemiddelde Nederlander maakt zich pas druk over de milieuverontreiniging wanneer de kwaliteit van zijn televisiebeeld er onder te lijden krijgt. .

Kees-van-Kooten - De gemiddelde Nederlander maakt zich pas druk over de milieuverontreiniging wanneer de kwaliteit van zijn televisiebeeld er onder te lijden krijgt.

Kees-van-Kooten Quotes over het lijden
#7285 Dr-Eliza-Laurillard

Lijden leert troosten. Van onze doornige heesters kregen vaak anderen hun verfrissende braam. .

Dr-Eliza-Laurillard - Lijden leert troosten. Van onze doornige heesters kregen vaak anderen hun verfrissende braam.

Dr-Eliza-Laurillard Quotes over het lijden
#8249 Norman-Mailer

Waar we in Amerika onder lijden is de onuitgesproken zekerheid dat wij allemaal stukje bij beetje elk jaar wat krankzinniger worden. .

Norman-Mailer - Waar we in Amerika onder lijden is de onuitgesproken zekerheid dat wij allemaal stukje bij beetje elk jaar wat krankzinniger worden.

Norman-Mailer Quotes over het lijden
#8604 Tao-Meng

Het is gemakkelijker ons eigen leed te dragen dan aan te zien hoe anderen lijden. Dan kunnen we alleen maar wachten tot het voorbij is. .

Tao-Meng - Het is gemakkelijker ons eigen leed te dragen dan aan te zien hoe anderen lijden. Dan kunnen we alleen maar wachten tot het voorbij is.

Tao-Meng Quotes over het lijden
#8808 Marc-Monnier

Driekwart van onze smarten komen van een ongebruikt medelijden, dat wij niet aan anderen kunnen besteden. .

Marc-Monnier - Driekwart van onze smarten komen van een ongebruikt medelijden, dat wij niet aan anderen kunnen besteden.

Marc-Monnier Quotes over het lijden
#9750 Pindarus

Beter afgunst dan medelijden. .

Pindarus - Beter afgunst dan medelijden.

Pindarus Quotes over het lijden
#10195 Etienne-Rey

Een persoon die men liefheeft, is iemand die ons meer kan doen lijden dan iemand anders .

Etienne-Rey - Een persoon die men liefheeft, is iemand die ons meer kan doen lijden dan iemand anders

Etienne-Rey Quotes over het lijden
#10217 Francois-de-la-Rochefoucauld

De jaloezie is de grootste aller kwalen, en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzaken. .

Francois-de-la-Rochefoucauld - De jaloezie is de grootste aller kwalen, en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzaken.

Francois-de-la-Rochefoucauld Quotes over het lijden
#10404 Reninca

De grootste intimiteit van de mens is die van het lijden. .

Reninca - De grootste intimiteit van de mens is die van het lijden.

Reninca Quotes over het lijden
#10551 Romain-Rolland

Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht. .

Romain-Rolland - Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.

Romain-Rolland Quotes over het lijden
#10779 A-Schopenhauer

Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn. .

A-Schopenhauer - Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.

A-Schopenhauer Quotes over het lijden
#10936 Publilius-Syrus

Als de rechter medelijden krijgt, wordt het recht ontwricht. .

Publilius-Syrus - Als de rechter medelijden krijgt, wordt het recht ontwricht.

Publilius-Syrus Quotes over het lijden
#11608 Joseph-Stalin

Dankbaarheid is een ziekte waar honden aan lijden. .

Joseph-Stalin - Dankbaarheid is een ziekte waar honden aan lijden.

Joseph-Stalin Quotes over het lijden
#11853 Eckhart-Tolle

Het snelste dier, dat u naar de volmaaktheid draagt, is lijden. .

Eckhart-Tolle - Het snelste dier, dat u naar de volmaaktheid draagt, is lijden.

Eckhart-Tolle Quotes over het lijden
#12067 W-M-Thackeray

Ik weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciteren. .

W-M-Thackeray - Ik weet nooit of ik medelijden moet hebben met iemand die tot bezinning komt, of dat ik hem moet feliciteren.

W-M-Thackeray Quotes over het lijden
#12123 Myriam-Thijs

Het huiswerk moet moeilijk genoeg gemaakt worden, zodat de ouders niet te snel aan aderverkalking gaan lijden. .

Myriam-Thijs - Het huiswerk moet moeilijk genoeg gemaakt worden, zodat de ouders niet te snel aan aderverkalking gaan lijden.

Myriam-Thijs Quotes over het lijden
#12677 Alfred-de-Vigny

Ik bemin de majesteit van het menselijk lijden. .

Alfred-de-Vigny - Ik bemin de majesteit van het menselijk lijden.

Alfred-de-Vigny Quotes over het lijden
#12959 Karl-Julius-Weber

Alle autodidacten lijden aan eenzijdigheid en overschatting. .

Karl-Julius-Weber - Alle autodidacten lijden aan eenzijdigheid en overschatting.

Karl-Julius-Weber Quotes over het lijden
#14483 Tobias-Smollett

Schrijven om den brode is het slechtste middel tegen hongerlijden. .

Tobias-Smollett - Schrijven om den brode is het slechtste middel tegen hongerlijden.

Tobias-Smollett Quotes over het lijden
#14881 Pelicano

Overlijden: is het lijden over? .

Pelicano - Overlijden: is het lijden over?

Pelicano Quotes over het lijden
#15740 Johan-Anthierens

Hoed je voor hen die democratie belijden met een nazilip. .

Johan-Anthierens - Hoed je voor hen die democratie belijden met een nazilip.

Johan-Anthierens Quotes over het lijden
#15753 Karol-Irzykowski

Werp me geen handschoen toe: Je zult kou lijden. .

Karol-Irzykowski - Werp me geen handschoen toe: Je zult kou lijden.

Karol-Irzykowski Quotes over het lijden
#16444 Eliza-Laurillard

Een mens lijdt doorgaans 't meestDoor 't lijden dat hij vreest. .

Eliza-Laurillard - Een mens lijdt doorgaans 't meestDoor 't lijden dat hij vreest.

Eliza-Laurillard Quotes over het lijden
de volgende


spreuken over vrijheid
quotes levenswijsheid
mooie uitspraken over liefde
indonesische wijsheden
leuke uitspraken over het leven
leuke korte spreuken
hollandse uitdrukkingen
engelse gezegden liefde
teksten spreuken
kleine spreuken
engelse wijze zinnen
citaten boeken
engelse levensspreuken
levensspreuken nederlands
filosofische citaten
boeddha spreuken
mooie spreuken en teksten
tegels spreuken en wijsheden
mooie spreuken en gezegden
wijze spreuken over leren
wijze teksten boeddha
spreuken dalai lama
wijsheden vertrouwen
spreuken positief