Arthur-Schopenhauer citaten

Hier kunt u vinden en downloaden citaten Arthur-Schopenhauer

Arthur-Schopenhauer citaten, gedachten, aforismen, spreuken

#13841 Arthur-Schopenhauer

Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is. Alfred de Musset .

Arthur-Schopenhauer - Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is.  Alfred de Musset

Arthur-Schopenhauer Quotes over de liefde
#14679 Arthur-Schopenhauer

Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan genieten, zet dus al zijn zinnen op geld. .

Arthur-Schopenhauer - Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan genieten, zet dus al zijn zinnen op geld.

Arthur-Schopenhauer Quotes over geluk
#15157 Arthur-Schopenhauer

Als je vermoedt dat iemand liegt, moet je doen alsof je hem gelooft: hij wordt dan overmoedig, liegt nog harder en is ontmaskerd. .

Arthur-Schopenhauer - Als je vermoedt dat iemand liegt, moet je doen alsof je hem gelooft: hij wordt dan overmoedig, liegt nog harder en is ontmaskerd.

Arthur-Schopenhauer Quotes over geloof
#15759 Arthur-Schopenhauer

Onze gevoeligheid voor pijn is bijna oneindig, die voor genot is zeer beperkt. .

Arthur-Schopenhauer - Onze gevoeligheid voor pijn is bijna oneindig, die voor genot is zeer beperkt.

Arthur-Schopenhauer Quotes over pijn
#16377 Arthur-Schopenhauer

Ieder ongeluk lijkt weliswaar een uitzondering te zijn, maar het ongeluk in het algemeen is de regel. .

Arthur-Schopenhauer - Ieder ongeluk lijkt weliswaar een uitzondering te zijn, maar het ongeluk in het algemeen is de regel.

Arthur-Schopenhauer Quotes over geluk
#16747 Arthur-Schopenhauer

De mens is de schepper van zijn eigen lot. .

Arthur-Schopenhauer - De mens is de schepper van zijn eigen lot.

Arthur-Schopenhauer Quotes over het lot
#16884 Arthur-Schopenhauer

Het leven is een kort oponthoud tussen twee keer niks. .

Arthur-Schopenhauer - Het leven is een kort oponthoud tussen twee keer niks.

Arthur-Schopenhauer Citaten over het leven
#16939 Arthur-Schopenhauer

De stier stoot niet omdat hij horens heeft, maar omdat hij stoten wil heeft hij horens. .

Arthur-Schopenhauer - De stier stoot niet omdat hij horens heeft, maar omdat hij stoten wil heeft hij horens.

Arthur-Schopenhauer Quotes over testament
#17246 Arthur-Schopenhauer

Vanuit het standpunt van de jeugd is het leven een oneindig lange toekomst; vanuit het standpunt van de ouderdom een zeer kort verleden. .

Arthur-Schopenhauer - Vanuit het standpunt van de jeugd is het leven een oneindig lange toekomst; vanuit het standpunt van de ouderdom een zeer kort verleden.

Arthur-Schopenhauer Citaten over het leven
#17500 Arthur-Schopenhauer

Zodra een verlangen is vervuld, ontstaat een nieuw verlangen. .

Arthur-Schopenhauer - Zodra een verlangen is vervuld, ontstaat een nieuw verlangen.

Arthur-Schopenhauer Quotes over verlangen
#17787 Arthur-Schopenhauer

We geven drie kwart van onszelf prijs om te worden zoals anderen. .

Arthur-Schopenhauer - We geven drie kwart van onszelf prijs om te worden zoals anderen.

Arthur-Schopenhauer Quotes over zelf
#17869 Arthur-Schopenhauer

Op de top moet het eenzaam zijn. .

Arthur-Schopenhauer - Op de top moet het eenzaam zijn.

Arthur-Schopenhauer Quotes over eenzame
#18241 Arthur-Schopenhauer

De grootste vijand van de trots is de ijdelheid. .

Arthur-Schopenhauer - De grootste vijand van de trots is de ijdelheid.

Arthur-Schopenhauer Quotes over trots
#20038 Arthur-Schopenhauer

Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt; voor roem geldt hetzelfde. .

Arthur-Schopenhauer - Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt; voor roem geldt hetzelfde.

Arthur-Schopenhauer Quotes over geld
#20191 Arthur-Schopenhauer

Zij die door het bestuderen van de geschiedenis van de filosofie hopen filosoof te worden, zouden uit die geschiedenis beter kunnen leren dat filosofen alleen maar geboren worden, net als dichters, maar dan veel minder vaak. .

Arthur-Schopenhauer - Zij die door het bestuderen van de geschiedenis van de filosofie hopen filosoof te worden, zouden uit die geschiedenis beter kunnen leren dat filosofen alleen maar geboren worden, net als dichters, maar dan veel minder vaak.

Arthur-Schopenhauer Quotes over filosofie
#20780 Arthur-Schopenhauer

Men moet oud geworden zijn, dus lang geleefd hebben, om te erkennen hoe kort het leven is. .

Arthur-Schopenhauer - Men moet oud geworden zijn, dus lang geleefd hebben, om te erkennen hoe kort het leven is.

Arthur-Schopenhauer Citaten over het leven
#22097 Arthur-Schopenhauer

Het is een algemeen heersende dwaling veel te veel waarde aan de mening van anderen te hechten. .

Arthur-Schopenhauer - Het is een algemeen heersende dwaling veel te veel waarde aan de mening van anderen te hechten.

Arthur-Schopenhauer Quotes over de waarde
#22465 Arthur-Schopenhauer

Niets is zo moeilijk in te stellen maar zo gemakkelijk in stand te houden als de monarchie. .

Arthur-Schopenhauer - Niets is zo moeilijk in te stellen maar zo gemakkelijk in stand te houden als de monarchie.

Arthur-Schopenhauer Quotes over jou
#23921 Arthur-Schopenhauer

Een man bereikt zijn verstandelijke en geestelijke rijpheid zelden voor zijn achtentwintigste jaar, een vrouw al met haar achttiende. Maar haar verstand is er dan ook naar: het is wel heel armzalig uitgevallen. Zo blijven vrouwen hun leven lang kind, ze zien altijd alleen maar het meest voor de hand liggende, ze interesseren zich alleen voor het ogenblik, verwarren schijn met werkelijkheid en verkiezen kleinigheden boven belangrijke aangelegenheden. .

Arthur-Schopenhauer Citaten over het leven
#24374 Arthur-Schopenhauer

Het genie woont slechts één etage hoger dan de waanzin. .

Arthur-Schopenhauer - Het genie woont slechts één etage hoger dan de waanzin.

Arthur-Schopenhauer Quotes over genius
#24628 Arthur-Schopenhauer

De grote massa denkt heel weinig, omdat zij daar geen tijd voor heeft en er niet in geoefend is. .

Arthur-Schopenhauer - De grote massa denkt heel weinig, omdat zij daar geen tijd voor heeft en er niet in geoefend is.

Arthur-Schopenhauer Citaten over tijd
#25790 Arthur-Schopenhauer

Bescheidenheid bij de middelmatigen is louter eerlijkheid; bij grote talenten is het huichelarij. .

Arthur-Schopenhauer - Bescheidenheid bij de middelmatigen is louter eerlijkheid; bij grote talenten is het huichelarij.

Arthur-Schopenhauer Quotes over eerlijkheid
#25921 Arthur-Schopenhauer

Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt. .

Arthur-Schopenhauer - Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.

Arthur-Schopenhauer Quotes over gedachten
#28793 Arthur-Schopenhauer

Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van de vrijheid houden. .

Arthur-Schopenhauer - Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van de vrijheid houden.

Arthur-Schopenhauer Quotes over vrijheid
#29662 Arthur-Schopenhauer

Huwen is de helft van zijn rechten verliezen en zijn plichten verdubbelen. .

Arthur-Schopenhauer - Huwen is de helft van zijn rechten verliezen en zijn plichten verdubbelen.

Arthur-Schopenhauer Quotes over licht
#30111 Arthur-Schopenhauer

Beperkingen maken je gelukkig. .

Arthur-Schopenhauer - Beperkingen maken je gelukkig.

Arthur-Schopenhauer Quotes over geluk
#30174 Arthur-Schopenhauer

Boven alle lof verheven is hij die goed spreekt van de man die kwaad over hem spreekt. .

Arthur-Schopenhauer - Boven alle lof verheven is hij die goed spreekt van de man die kwaad over hem spreekt.

Arthur-Schopenhauer Quotes over de mens
#32529 Arthur-Schopenhauer

Mensen hebben behoefte aan uiterlijke bezigheden wanneer ze er van binnen geen hebben. .

Arthur-Schopenhauer - Mensen hebben behoefte aan uiterlijke bezigheden wanneer ze er van binnen geen hebben.

Arthur-Schopenhauer Quotes over mensen
#33604 Arthur-Schopenhauer

Diep in zichzelf denken de vrouwen dat het de zaak van de man is om geld te verdienen en die van hen om het uit te geven. .

Arthur-Schopenhauer - Diep in zichzelf denken de vrouwen dat het de zaak van de man is om geld te verdienen en die van hen om het uit te geven.

Arthur-Schopenhauer Citaten over vrouwen
#35474 Arthur-Schopenhauer

Er zijn honderd Duitse uitdrukkingen om dronkenschap te omschrijven. .

Arthur-Schopenhauer - Er zijn honderd Duitse uitdrukkingen om dronkenschap te omschrijven.

Arthur-Schopenhauer Quotes over jou

Arthur-Schopenhauer citaten , citaten door Arthur-Schopenhauer, citaten over Arthur-Schopenhauer

de volgende