Karl-Marx citaten

Hier kunt u vinden en downloaden citaten Karl-Marx

Karl-Marx citaten, gedachten, aforismen, spreuken

#7971 Karl-Marx

Ik hou niet van geld. Geld is de reden dat we vechten. .

Karl-Marx - Ik hou niet van geld. Geld is de reden dat we vechten.

Karl-Marx Quotes over geld
#7972 Karl-Marx

Godsdienst is de verzuchting van schepsels in nood, behaaglijkheid in een harteloze wereld, geest in toestanden van afstomping. Zij is de opium van het volk. .

Karl-Marx - Godsdienst is de verzuchting van schepsels in nood, behaaglijkheid in een harteloze wereld, geest in toestanden van afstomping. Zij is de opium van het volk.

Karl-Marx Citaten over god
#7973 Karl-Marx

Origineel: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Genüt einer herzlosen Welt wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. .

Karl-Marx - Origineel: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Genüt einer herzlosen Welt wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.

Karl-Marx Quotes over jou
#7974 Karl-Marx

Bron: Kritik der hegelschen .

Karl-Marx - Bron: Kritik der hegelschen

Karl-Marx
#7975 Karl-Marx

Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt. .

Karl-Marx - Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt.

Karl-Marx Citaten over het leven
#7976 Karl-Marx

De enige raderen die de politieke economie in beweging zet zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen; de concurrentie. .

Karl-Marx - De enige raderen die de politieke economie in beweging zet zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen; de concurrentie.

Karl-Marx Quotes over politiek
#7977 Karl-Marx

Bron: Parijse manuscripten (1844) .

Karl-Marx - Bron: Parijse manuscripten (1844)

Karl-Marx Quotes over de mens
#7978 Karl-Marx

De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen. .

Karl-Marx - De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.

Karl-Marx Quotes over eer
#7979 Karl-Marx

Bron: Stellingen over Feuerbach .

Karl-Marx - Bron: Stellingen over Feuerbach

Karl-Marx Quotes over jou
#7980 Karl-Marx

De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd. .

Karl-Marx - De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.

Karl-Marx Quotes over de geschiedenis
#7981 Karl-Marx

Bron: Communistisch Manifest (1848) .

Karl-Marx - Bron: Communistisch Manifest (1848)

Karl-Marx Quotes over de mens
#7982 Karl-Marx

Het is niet de wijze van denken van de mens, die zijn wijze van leven verklaart, doch integendeel zijn wijze van leven, die zijn wijze van denken verklaart. .

Karl-Marx - Het is niet de wijze van denken van de mens, die zijn wijze van leven verklaart, doch integendeel zijn wijze van leven, die zijn wijze van denken verklaart.

Karl-Marx Citaten over het leven
#7983 Karl-Marx

Kapitaal is geld, kapitaal is goederen. Op grond van het feit dat het waarde is, heeft het de mysterieuze eigenschap verworven om waarde aan zichzelf toe te voegen. Het brengt levende nakomelingen voort, of het legt tenminste gouden eieren. .

Karl-Marx - Kapitaal is geld, kapitaal is goederen. Op grond van het feit dat het waarde is, heeft het de mysterieuze eigenschap verworven om waarde aan zichzelf toe te voegen. Het brengt levende nakomelingen voort, of het legt tenminste gouden eieren.

Karl-Marx Citaten over het leven
#7984 Karl-Marx

De rijken zullen alles doen voor de armen, behalve ze met rust laten. .

Karl-Marx - De rijken zullen alles doen voor de armen, behalve ze met rust laten.

Karl-Marx Quotes over jou
#7985 Karl-Marx

Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur. .

Karl-Marx - Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur.

Karl-Marx Citaten over het leven
#15606 Karl-Marx

Iemand die met enthoesiasme werkt brengt meer op dan iemand die met tegenzin werkt. .

Karl-Marx - Iemand die met enthoesiasme werkt brengt meer op dan iemand die met tegenzin werkt.

Karl-Marx Quotes over de mens
#16437 Karl-Marx

Ik vertrouw geen enkele Rus. Zodra een Rus zich ergens binnen heeft gewurmd, breekt de hel los. .

Karl-Marx - Ik vertrouw geen enkele Rus. Zodra een Rus zich ergens binnen heeft gewurmd, breekt de hel los.

Karl-Marx Quotes over de hel
#17640 Karl-Marx

Naarmate er meer nutteloze productie geschapen wordt, zullen er meer nutteloze mensen rondlopen. .

Karl-Marx - Naarmate er meer nutteloze productie geschapen wordt, zullen er meer nutteloze mensen rondlopen.

Karl-Marx Quotes over mensen
#26757 Karl-Marx

De filosofen interpreteren de wereld; waar het op aan komt is haar te veranderen. .

Karl-Marx - De filosofen interpreteren de wereld; waar het op aan komt is haar te veranderen.

Karl-Marx Quotes over leuke
#26892 Karl-Marx

Het karakter van de gecensureerde pers is het karakterloze onwezen van de onvrijheid. .

Karl-Marx - Het karakter van de gecensureerde pers is het karakterloze onwezen van de onvrijheid.

Karl-Marx Quotes over vrijheid
#28133 Karl-Marx

Sociale vooruitgang kan met precisie worden bepaald door de sociale positie van de vrouw. .

Karl-Marx - Sociale vooruitgang kan met precisie worden bepaald door de sociale positie van de vrouw.

Karl-Marx Citaten over vrouwen
#30831 Karl-Marx

Laatste woorden, dat is iets voor idioten die nog niet genoeg gekletst hebben in hun leven. .

Karl-Marx - Laatste woorden, dat is iets voor idioten die nog niet genoeg gekletst hebben in hun leven.

Karl-Marx Citaten over het leven
#31456 Karl-Marx

De klassestrijd leidt noodzakelijkerwijze naar de dictatuur van het proletariaat. .

Karl-Marx - De klassestrijd leidt noodzakelijkerwijze naar de dictatuur van het proletariaat.

Karl-Marx Quotes over de strijd
#32278 Karl-Marx

Het is beter dat actieven reacties bezitten dan dat reactionairen acties bezitten. .

Karl-Marx - Het is beter dat actieven reacties bezitten dan dat reactionairen acties bezitten.

Karl-Marx Quotes over actie
#33662 Karl-Marx

Het geld is het hoogste goed, dus is de bezitter ervan goed, het geld ontslaat mij van de moeite oneerlijk te zijn, men neemt dus aan dat ik eerlijk ben... .

Karl-Marx - Het geld is het hoogste goed, dus is de bezitter ervan goed, het geld ontslaat mij van de moeite oneerlijk te zijn, men neemt dus aan dat ik eerlijk ben...

Karl-Marx Quotes over geld
#44630 Karl-Marx

Het geweld is de vroedvrouw voor de geboorte der nieuwe maatschappij. .

Karl-Marx - Het geweld is de vroedvrouw voor de geboorte der nieuwe maatschappij.

Karl-Marx Citaten over vrouwen
#47840 Karl-Marx

Het enige tegengif voor geestelijk lijden is fysieke pijn. .

Karl-Marx - Het enige tegengif voor geestelijk lijden is fysieke pijn.

Karl-Marx Quotes over pijn
#50485 Karl-Marx

Filosofie is voor de werkelijkheid wat masturbatie is voor de seks. .

Karl-Marx - Filosofie is voor de werkelijkheid wat masturbatie is voor de seks.

Karl-Marx Quotes over filosofie
#52544 Karl-Marx

Economische onderbouw bepaalt de politieke bovenbouw. .

Karl-Marx - Economische onderbouw bepaalt de politieke bovenbouw.

Karl-Marx Quotes over politiek
#53230 Karl-Marx

In de burgerlijke maatschappij heerst het verleden over het heden. .

Karl-Marx - In de burgerlijke maatschappij heerst het verleden over het heden.

Karl-Marx Quotes over de maatschappij

Karl-Marx citaten , citaten door Karl-Marx, citaten over Karl-Marx

de volgende


bijzondere spreuken
spreuken wijsheid
spreuken werk
nederlandse spreuken en wijsheden
spreuken nederlands
spreuken wijsheid
spreuken vriendschap
levenswijsheid citaten
spreuken over mensen die je pijn doen
levens gezegden
spreuken familie liefde
spreuken en wijsheden werk
mooie zinnen en spreuken
tegeltjes wijsheid liefde
spreekwoorden
engelse gezegden over liefde
bekende nederlandse gezegden
citaten over hoop
leuke uitspraken over liefde
grappige nederlandse quotes
groninger spreuken en gezegden
spreuken liefde voor je kind
franse gezegden over liefde
groningse spreuken en wijsheden